Política de privacitat

1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

D'acord amb la llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LliureTIC informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, fitxer que ha estat degudament comunicat al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

 

1.1 .- Consentiment de l'Usuari:

L'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint de qualsevol formulari que hi aparegui, així com els derivats de les eventuals relacions comercials que puguin generar-se, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

 

1.2 .- Drets de l'Usuari:

L'Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per qualsevol dels usos descrits.

Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'Usuari mitjançant sol·licitud adreçada a LliureTIC, Av. Ferrer i Domingo 17-19 1r 3a, 08191 Rubí, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça (lliuretic@lliuretic.cat).

 

1.3 .- Mesures de seguretat:

LliureTIC declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.