Assessoria legal

Assessoria a empreses per a l'adequació de Webs, Blocs, Xarxes socials i tot tipus de publicacions online i offline, per a les diferents lleis que afecten a les aplicacions i continguts:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Elaboració de texts eliminant els termes d'exclusió per raó de sexe, afavorint la integració i garantitzant el cumpliment de la llei.

Demana-ho des del formulari de contacte indicant l'assumpte Assessoria legal.